CAT

Katalitik Konvertör Nedir?

Katalitik konvertör motordan çıkan yanma sonucunda oluşan zehirli gazların egzozdan mümkün mertebede daha temiz çıkmalarını sağlamak içindir.

Bir otomobilden çıkan gaz emisyonları sırasıyla şunlardır: Zararsız gazlar (N2, CO2, H2O) ve zararlı gazlar (CO, Hidrokarbonlar ve uçucu organik bileşikler, NO ve NO2)

Katalitik konvertör  zararlı gazları yanmamış olan zararlı gazlara indirgenme ortamı sağlayarak zararlı gazların yanmasını sağlar.

Faaliyet Alanlarımız

TOP