DOC

Dizel Oksidasyon Katalizörü

Doğal Gaz Motorları egzoz gazı Karbonmonoksit (CO) içeriğini, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (EKHKKY)'ndeki egzoz emisyonu limit değeri olan 650mg/Nm³ ya da daha aşağıya indirilmesi için kullanılan katalizörlerdir. Katalizör ile yanma sonrası oluşan karmonmonoksit (CO) oksidasyon ile karbondioksit (CO2)'e dönüştürülür.
Gaz Motoru üreticisine ve motor tipine göre değişik egzoz bacası çapına göre flanşdan flanşa tasarlanabilmektedir.

Faaliyet Alanlarımız

TOP